ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

   Кафедра менеджменту та бізнесу є однією з провідних випускаючих кафедр Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Кафедра менеджменту та бізнесу була заснована у 2007 році.

   Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр». Основними спеціальностями, за якими ведеться підготовка студентів, є спеціальності 073 «Менеджмент» та 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». При цьому кафедра менеджменту та бізнесу забезпечує високоякісну освіту європейського рівня в рамках зазначених спеціальностей за бакалаврською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та акредитованою магістерською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та програмою «Івент-менеджмент».

   З 2009 року кафедра менеджменту та бізнесу розпочала викладання повністю англійською мовою для вітчизняних та іноземних студентів. З того часу, за спеціальностями кафедри ведеться набір студентів до груп з навчанням на англійській мові, що дає змогу нашим студентам приймати участь у програмах обміну та подвійних дипломів з європейськими університетами, а також продовжити навчання закордоном.

   У 2018 році було розпочато набір до магістратури за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності».

   Кафедра менеджменту та бізнесу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

НАШІ ВИКЛАДАЧІ

   Викладацький склад кафедри менеджменту та бізнесу сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний і науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, приймати участь в наукових та освітніх заходах, тощо.

   Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, викладання економіки і менеджменту, а також мають сертифікати володіння бізнес-англійською мовою Cambridge University.

Лепейко.jpg

д.е.н., професор

завідуюча кафедрою

Лепейко

Тетяна

Іванівна

Пушкар.jpg

д.е.н., професор

Пушкар Олександр Іванович

Отенко.gif

д.е.н., професор

Отенко

Василь

Іванович

Чмутова.jpg

д.е.н., професор

Чмутова

Ірина Миколаївна

Лукашев.jpg

к.е.н., професор

Лукашев

Сергій Валерійович

Василик.JPG

к.е.н., доцент

Василик

Сергій Костянтинович

Близнюк.jpg

к.е.н., доцент

Близнюк

Тетяна

Павлівна

Грузіна.JPG

к.е.н., доцент

Грузіна

Інна

Миколаївна

Котлик.jpg

к.е.н., доцент

Котлик

Андрій Валерійович

Мазоренко.jpg

к.е.н., доцент

Мазоренко Оксана Володимирівна

Майстренко.jpg

к.е.н., доцент

Майстренко Ольга Валентинівна

Миронова.JPG

к.е.н., доцент

Миронова

Ольга Миколаївна

Назаров.jpg

к.е.н., доцент

Назаров

Нікіта Костянтинович

Немашкало.jpg

к.е.н., доцент

Немашкало Каріна

Ромеовна

no_photo3.jpg

к.е.н., доцент

Кінас

Ірина Олександрівна

Гаврильченко.jpg

к.е.н., доцент

Гаврильченко Олена Володимирівна

Черноіванова.jpg

к.е.н., доцент

Черноіванова Анна

Степанівна

Кривобок.JPG

старший викладач

Кривобок Катерина Володимирівна

Красноносова.jpg

к.е.н., доцент

Красноносова Олена Миколаївна

Канова.jpg

старший викладач

Канова Олександра Андріївна

Нечипорук.jpg

старший викладач

Нечипорук Оксана Василівна

Сорокіна.jpg

старший викладач

Сорокіна Анастасія Сергіївна

Кіпа.jpg

к.е.н., викладач

Кіпа

Денис Валерійович

Баланович.jpg

старший викладач

Баланович

Анна

Миколаївна

Маціканич.jpg

викладач

Перерва

Іванна Миколаївна

Афанасьєва.png

викладач

Афанасьєва Олена Миколаївна

Щербак.jpg

викладач

Щербак

Аліна Михайлівна

no_photo3.jpg

PhD студент

Баркова Катерина Олександрівна

no_photo3.jpg

PhD студент

Гресь

Георгій Олександрович

no_photo3.jpg

PhD студент

Мельник

Антон

Олегович

no_photo3.jpg

PhD студент

Лосева

Ольга Геннадіївна

no_photo3.jpg

PhD студент

Омаров

Ельвін

Шахін огли

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії PhD та докторів наук).

Тематика дисертаційних досліджень PhD студентів і здобувачів проводиться за такими напрямами:

 • методологія управління підприємством в інформаційному середовищі;

 • планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства;

 • розробка антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища;

 • управління виробництвом на промислових підприємствах в умовах кризи;

 • крос-культурні особливості управління;

 • управління інноваційними процесами на промислових підприємствах тощо.

 

За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано 13 навчальних посібників та підручників та 8 наукових монографій.

Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:

 • Концептуальні засади управління підприємствами в інформаційній економіці.

 • Методологія та технологія управління сучасними підприємствами: теоретичний та практичний аспекти.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис освітньої програми «Подієвий менеджмент»

Опис оновленої освітньої програми «Івент-менеджмент»

Договори практики за освітньою програмою «Подієвий менеджмент»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 3-4 березня 2020 р.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Кафедра співпрацює з вітчизняними та іноземними закладами освіти, підприємствами та спілками за такими напрямками:

 1. Семінари та тренінги для викладачів і студентів

 2. Дистанційна підготовка фахівців

 3. Стажування

 4. Практика

 5. Підвищення кваліфікації викладачів

 6. Участь провідних фахівців компаній у навчальному процесі

 7. Участь в міжнародних симпозіумах

 8. Працевлаштування випускників.