Копия IMG_9614
IMG_1300
DSC_0796 как смарт-объект-1
IMG_6038
DSC_0789 как смарт-объект-1
IMG_0724е _1
DSC_0096
DSC_6831
DSC_6827
DSC_0918
DSC_1892
GettyImages-534000303
DSC_0655

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

   Кафедра менеджменту та бізнесу є однією з провідних випускаючих кафедр Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Кафедра менеджменту та бізнесу була заснована у 2007 році.

   Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр». Основними спеціальностями, за якими ведеться підготовка студентів, є спеціальності 073 «Менеджмент» та 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». При цьому кафедра менеджменту та бізнесу забезпечує високоякісну освіту європейського рівня в рамках зазначених спеціальностей за бакалаврською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та акредитованою магістерською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та програмою «Івент-менеджмент».

   З 2009 року кафедра менеджменту та бізнесу розпочала викладання повністю англійською мовою для вітчизняних та іноземних студентів. З того часу, за спеціальностями кафедри ведеться набір студентів до груп з навчанням на англійській мові, що дає змогу нашим студентам приймати участь у програмах обміну та подвійних дипломів з європейськими університетами, а також продовжити навчання закордоном.

   У 2018 році було розпочато набір до магістратури за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності».

   Кафедра менеджменту та бізнесу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

НАШІ ВИКЛАДАЧІ

   Викладацький склад кафедри менеджменту та бізнесу сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний і науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, приймати участь в наукових та освітніх заходах, тощо.

   Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, викладання економіки і менеджменту, а також мають сертифікати володіння бізнес-англійською мовою Cambridge University.

Лепейко.jpg

Лепейко

Тетяна

Іванівна

д.е.н., професор

завідуюча кафедрою

Пушкар.jpg

Пушкар Олександр Іванович

д.е.н., професор

Отенко.gif

Отенко

Василь

Іванович

д.е.н., професор

Чмутова.jpg

Чмутова

Ірина Миколаївна

д.е.н., професор

Лукашев.jpg

Лукашев

Сергій Валерійович

к.е.н., професор

Василик.JPG

Василик

Сергій Костянтинович

к.е.н., доцент

Близнюк.jpg

Близнюк

Тетяна

Павлівна

к.е.н., доцент

Грузіна.JPG

Грузіна

Інна

Миколаївна

к.е.н., доцент

Котлик.jpg

Котлик

Андрій Валерійович

к.е.н., доцент

Мазоренко.jpg

Мазоренко Оксана Володимирівна

к.е.н., доцент

Майстренко.jpg

Майстренко Ольга Валентинівна

к.е.н., доцент

Миронова.JPG

Миронова

Ольга Миколаївна

к.е.н., доцент

Назаров.jpg

Назаров

Нікіта Костянтинович

к.е.н., доцент

Немашкало.jpg

Немашкало Каріна

Ромеовна

к.е.н., доцент

no_photo3.jpg

Кінас

Ірина Олександрівна

к.е.н., доцент

Гаврильченко.jpg

Гаврильченко Олена Володимирівна

к.е.н., доцент

Черноіванова.jpg

Черноіванова Анна

Степанівна

к.е.н., доцент

Кривобок.JPG

Кривобок Катерина Володимирівна

старший викладач

Красноносова.jpg

Красноносова Олена Миколаївна

к.е.н., доцент

Канова.jpg

Канова Олександра Андріївна

старший викладач

Нечипорук.jpg

Нечипорук Оксана Василівна

старший викладач

Сорокіна.jpg

Сорокіна Анастасія Сергіївна

старший викладач

Кіпа.jpg

Кіпа

Денис Валерійович

к.е.н., викладач

Баланович.jpg

Баланович

Анна

Миколаївна

старший викладач

Маціканич.jpg

Перерва

Іванна Миколаївна

викладач

Афанасьєва.png

Афанасьєва Олена Миколаївна

викладач

Щербак.jpg

Щербак

Аліна Михайлівна

викладач

no_photo3.jpg

Баркова Катерина Олександрівна

PhD студент

no_photo3.jpg

Гресь

Георгій Олександрович

PhD студент

no_photo3.jpg

Мельник

Антон

Олегович

PhD студент

no_photo3.jpg

Лосева

Ольга Геннадіївна

PhD студент

no_photo3.jpg

Омаров

Ельвін

Шахін огли

PhD студент

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії PhD та докторів наук).

Тематика дисертаційних досліджень PhD студентів і здобувачів проводиться за такими напрямами:

 • методологія управління підприємством в інформаційному середовищі;

 • планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства;

 • розробка антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища;

 • управління виробництвом на промислових підприємствах в умовах кризи;

 • крос-культурні особливості управління;

 • управління інноваційними процесами на промислових підприємствах тощо.

 

За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано 13 навчальних посібників та підручників та 8 наукових монографій.

Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:

 • Концептуальні засади управління підприємствами в інформаційній економіці.

 • Методологія та технологія управління сучасними підприємствами: теоретичний та практичний аспекти.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис освітньої програми «Подієвий менеджмент»

Опис оновленої освітньої програми «Івент-менеджмент»

Договори практики за освітньою програмою «Подієвий менеджмент»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 3-4 березня 2020 р.

Опис освітньої наукової програми «Менеджмент»

НАШІ ПАРТНЕРИ

Кафедра співпрацює з вітчизняними та іноземними закладами освіти, підприємствами та спілками за такими напрямками:

 1. Семінари та тренінги для викладачів і студентів

 2. Дистанційна підготовка фахівців

 3. Стажування

 4. Практика

 5. Підвищення кваліфікації викладачів

 6. Участь провідних фахівців компаній у навчальному процесі

 7. Участь в міжнародних симпозіумах

 8. Працевлаштування випускників.

логотип
Лого_ТНЕУ
wsb
uipa
orig
main_clip_image002_0000
logo-WSZOP-podpis410-obrazek_sredni_4472
Logo-UAMDBE
33412
888def09fca8d6582937c17dfac981dbcb5e71b0
dnio2015
cropped-logo-v31-normal
humanitas
KNEU-logo
logo_oneu_1000-1
Logo-FH-Technikum-Wien-413ee568
API
appave-pic_new
bank-austria-unicredit-logo
1733427